Integritetspolicy

Alfa Sko AS samlar, bearbetar och analyserar data om användning, trafik och händelser på våra webbplatser: alfa.no, alfaoutdoor.se och alfaoutdoor.com. Genom att besöka och använda dessa webbplatser godkänner du villkoren nedan.

Alfa Sko AS är datakontrollant för de data vi samlar in och vi ansvarar för dina personuppgifter (kallad "vi" eller "oss" i denna sekretesspolicy). 

Vi använder de data vi mottar via webbstatistikdata för att köra tjänsten, upprätthålla tjänstens kvalitet och ge allmän kunskap om användningen av sajten. Uppgifterna används också för att få insikt och förmåga att ytterligare förbättra användarupplevelsen för kunder och besökare på webbsidorna.

1. KONTAKT INFORMATION

Om du har frågor om integritet eller vill ha tillgång till, korrigera eller ta bort din personliga information, kontakta oss på [email protected] och vi hjälper dig gärna .

Vi följer alltid de lagar som gäller privatlivet i Norge och Europa. Detta ger de registrerade rättigheterna för åtkomst, korrigering och att glömmas bort.

Om du inte är nöjd med hur vi samlar in och använder din personliga information och du tror att behandlingen av personuppgifter strider mot gällande lagar, har du rätt att överklaga till datatillsynet. Vi uppskattar dock om du först kontakter oss så att vi kommer att kunna lösa det direkt.

Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och aktuell. Vänligen meddela oss om det finns några ändringar som vi borde uppdatera genom att skicka ett mail till [email protected]

2. VILKEN INFORMATION SAMLAS VI IN?

Personuppgifter betyder all data som kan identifiera en individ. Det innehåller inte anonyma data.

Vi kan behandla följande typer av personuppgifter om dig:

 • Identitetsdata kan innehålla förnamn, efternamn, användarnamn, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktdata kan innehålla faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter kan innehålla bankkonton och betalkortuppgifter.
 • Transaktionsdata kan innehålla detaljer om betalningar mellan oss och andra detaljer om inköp som görs av dig.
 • Tekniska data kan innehålla inloggningsdata, nätverksprotokolladresser, webbläsartyp och -version, webbläsarformar och versioner, tidszoninställning och plats, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt den här webbplatsen.
 • Profildata kan innehålla användarnamn och lösenord, inköp eller order, intressen, preferenser, feedback och frågeformulär.
 • Användningsdata kan innehålla data om användning av vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknads- och kommunikationsdata kan innehålla dina preferenser när du mottar marknadsföringskommunikation från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan också behandla aggregerade data från dina personuppgifter, men dessa uppgifter avslöjar inte din identitet, och som sådan är det inte i sig personuppgifter. Ett exempel på detta är var vi granskar användaruppgifterna för att få reda på hur många procent av webbplatsanvändarna som använder en viss funktion på vår webbplats. Om vi länkar samman aggregerad data med dina personuppgifter så att du kan identifieras från den kommer den att behandlas som personuppgifter.

Känslig data

Vi samlar inte in känslig data om dig. Känslig data avser data som innehåller information om ras eller etnicitet, religiös eller filosofisk tro, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningar, data om hälsa och genetiska och biometriska data.Vi samlar inte in data om brottsliga domar och brott.

Där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte ger oss dessa uppgifter när du blir ombedd, kan vi kanske inte utföra kontraktet (till exempel leverera varor eller tjänster till dig ). Om du inte lämnar oss de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har beställt, men om vi gör det kommer du att bli underrättad.

3. HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in data om dig via en mängd olika metoder, inklusive:

 • Direkta interaktioner: Du kan tillhandahålla data genom att fylla i formulär på vår webbplats (eller på annat sätt) eller genom att kommunicera med oss via mail, telefon, email eller på annat sätt, inklusive när:
  • beställning av våra produkter eller tjänster;
  • skapa ett konto på vår webbplats
  • prenumerera på våra tjänster eller publikationer;
  • fråga om resurser eller att marknadsföring skickas till dig;
  • delta i en tävling, marknadsföring eller undersökning eller
  • ge oss feedback.
 • Automatiserad teknik eller interaktioner: När du använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfningshantering och användningsmönster. Vi samlar in dessa data med hjälp av cookies, serverns loggar och liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår Cookie Policy för mer information.
 • Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor som beskrivs nedan.
 • Tekniska data från följande parter:
  • Analytiska leverantörer som Google baserade utanför EU
  • Annonsnätverk som Google och Facebook baserade utanför EU och
 • Kontakt-, finans- och transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster som Stripe utanför EU.

4. HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter när det är lagligt tillåtet. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

 • Där vi behöver utföra kontraktet mellan oss.
 • Om det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste följa en laglig eller juridisk skyldighet.

I allmänhet är vi inte beroende av samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, förutom att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post. Du har rätt att när som helst återkalla marknadsintyg genom att skicka ett e-mail till [email protected]

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur vi tänker använda dina personuppgifter och de rättsliga skälen till vilka vi kommer att behandla sådana uppgifter. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är där relevanta.

Vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en rättslig grund, beroende på vilket syfte vi använder din data. Vänligen skicka ett mail till [email protected] för ytterligare information om rättslig grund för behandling av personuppgifter utöver vad som presenteras nedan:


Syfte: Registrering av dig som ny kund

Typ av data: Identitetsdata, Kontaktuppgifter

Rättslig grund för bearbetning : Utför kontraktet med dig


Syfte: Hantera och leverera dina beställningar, inklusive behandling av betalning och avgifter

Typ av data: Identitetsdata, Kontaktuppgifter, Finansiella data, Transaktionsdata och Marknads- och kommunikationsdata.

Rättslig grund för bearbetning : Utför kontraktet med dig


Syfte: Att hantera vårt förhållande med dig, inklusive att informera dig om ändringar i våra användarvillkor eller integritetspolicy och begära din feedback eller att utföra en undersökning

Typ av data: Identitetsdata, Kontaktdata, Profildata och Marknads- och kommunikationsdata.

Rättslig grund för bearbetning : (a) Utför kontraktet med dig, (b) Nödvändigt att uppfylla vår lagliga skyldighet och (c) nödvändigt för att hålla våra uppgifter uppdaterade och för att få feedback om våra produkter och tjänster.


Syfte: Att göra det möjligt för dig att delta i en sammandragning, tävling eller för att slutföra en undersökning

Typ av data: Identitetsdata, Kontaktuppgifter, Profildata, Användningsdata och Marknads- och kommunikationsdata.

Rättslig grund för bearbetning : (a) Utför kontraktet med dig, (b) Behövs att studera hur våra kunder använder våra produkter / tjänster, utveckla dem och utöka vår verksamhet .


Syfte: Att hantera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av data)

Typ av data: Identitetsdata, Kontaktuppgifter och Tekniska data.

Rättslig grund för bearbetning : (a) Nödvändig att driva vår verksamhet, administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med omorganisation av verksamheten eller omstrukturering av verksamheten och (b) nödvändigt för att följa lagliga skyldigheter


Syfte: Att ge relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig, och mäta och förstå effektiviteten i vår annonsering

Typ av data: Identitetsdata, Kontaktuppgifter, Profildata, Användningsdata, Marknads- och kommunikationsdata och Tekniska data.

Rättslig grund för bearbetning : Nödvändig att studera hur kunderna använder våra produkter / tjänster, utveckla dem, utöka vår verksamhet och informera vår marknadsstrategi.


Syfte: Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter / tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter

Typ av data: Tekniska data och Använd data

Rättslig grund: Krävs för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla webbplatsen aktuell och relevant, att utveckla vår verksamhet och att informera vår marknadsstrategi.


Syfte: Att ge förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig

Typ av data: Identitetsdata, Kontaktuppgifter, Profildata, Användningsdata och Tekniska data

Rättslig grund för bearbetning :: Krävs för våra legitima intressen att utveckla våra produkter / tjänster och öka vår verksamhet


Marknadskommunikation

Du kommer att få nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation från oss om du har:

antingen

 • Köpt varor eller tjänster från oss; eller
 • Om du har gett oss dina uppgifter genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev

och

 • Om du inte har oregistrerad dig från vårt nyhetsbrev.

Vi kommer alltid att be dig om ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med en tredje part för marknadsföring. 

Du kan fråga oss om att sluta skicka dig nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i nyhetsbrevet ELLER genom att skicka ett mail till [email protected].

Om du inte vill få nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation längre, kommer vi sluta skicka dig denna typ av kommunikation. Dina personuppgifter kommer, så långt som vi får raderas eller anonymiseras, men det gäller inte personuppgifter som ges till oss som ett resultat av ett produkt- / serviceköp, garantiregistrering, produkt- / tjänsteerfarenhet eller andra transaktioner.

Ändring av syfte

Vi använder endast dina personuppgifter för de syften vi samlar in, om vi inte med rimlighet anser att vi kan använda dem av annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. För mer information om hur det nya syftet är förenligt med det ursprungliga syftet, skicka oss ett mail på [email protected].

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett ändamål som inte är relaterat till det syfte vi har samlat in uppgifterna för, kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden för bearbetning.

Vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. KONFIDENTIELL ÖVERLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan:

 • Tjänsteleverantörer som erbjuder IT- och systemhanteringstjänster.
 • Professionella rådgivare, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller rådgivning, bank, juridik, försäkring och bokföringstjänster.
 • Skatter, tullar och andra myndigheter med säte i Norge och andra relevanta jurisdiktioner som kräver underrättelse om behandlingsverksamhet under vissa omständigheter.
 • Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver från alla tredje parter att vi överför dina uppgifter till, för att respektera säkerheten för dina personuppgifter och bearbeta den i enlighet med lagen. Vi tillåter endast dessa tredje parter att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. INTERNATIONELLA TRANSFER

Länder utanför EES-området ger inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så europeisk lag förbjuder överföring av personuppgifter utanför EES, om inte överföringen uppfyller vissa kriterier. 

Många av våra tredjepartsleverantörer är etablerade utanför EES, så behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära överföring av data från EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en motsvarande grad av säkerhet för data genom att säkerställa att minst en av följande garantier genomförs:

 • Vi överför endast dina personuppgifter till länder som anses ha tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter från Europeiska kommissionen. eller
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringssystem som godkänts av EU-kommissionen, som tillhandahåller personuppgifter med samma skydd som i Europa. eller
 • När vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra uppgifterna till dem om de ingår i skyddshandlingarna mellan EU och USA, vilket kräver att de ger ett likvärdigt skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och Förenta staterna.

Om ingen av ovanstående garantier är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga samtycke för den särskilda överföringen.Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Vänligen skicka oss ett mail på [email protected] för mer information om överföring av dina personuppgifter från EES.

7. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information förloras, används eller öppnas på obehörigt sätt, modifieras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgång till din personliga information till anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter så att de bara har tillgång till den information de behöver för att utföra sina uppgifter.De behandlar endast dina personliga uppgifter enligt våra instruktioner och de är sekretessbelagda.

Vi har initierat förfaranden för att hantera eventuella misstänkta personuppgifter och kommer att meddela dig och eventuella tillämpliga regleringsbrottslingar där vi är lagligen skyldiga att göra det.

8. FÖRVARING AV DATA

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi har samlat in, bland annat för att uppfylla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

För att bestämma den aktuella retentionstiden för personlig information bedömer vi hur mycket din personliga information, mängd och känslighet är, den potentiella risken för obehörig användning eller avslöjande av din personliga information, syftet med vilka vi behandlar din personliga information och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt , och nuvarande lagkrav.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt, identitet, finans och transaktionsinformation) i tio år efter att de upphört att vara kunder för skattemässiga ändamål.

Under några omständigheter, fråga oss att radera din information: se nedan för mer information.

Under några omständigheter kan vi anonymisera din personliga information (så att de inte längre är associerade med dig) för forskning eller statistiska ändamål. I så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan att anmäla dig.

9. DINA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt personuppgiftslagen i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att

 • Begär tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära en korrigering av dina personuppgifter.
 • Begär borttagning av dina personuppgifter.
 • Neka behandling av dina personuppgifter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Begäran om överföring av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke.

Du kan se mer om dessa rättigheter på: https: //www.datatilsynet.no/en ...

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, skicka oss ett mail på [email protected]

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de andra rättigheterna).Vi kan dock kräva en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din förfrågan under dessa omständigheter.

Vi kan kräva specifik information från dig för att hjälpa oss att verifiera din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att fråga dig för ytterligare information i samband med din förfrågan att svara dig tidigare.

Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10. TREDJE PARTNERS LÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan det vara tillåtet för tredje part att samla in eller dela information om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessutlåtandet på varje webbplats du besöker.

11. COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller några cookies, eller att meddela dig när webbplatser ställer in eller får tillgång till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att vissa delar av den här webbplatsen kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookie policy